اینجا “بهرام گور” در استان فارس است (تصاویر)

مجله مراحم: منطقه حفاظت‌شده بهرام گور در شرق استان فارس و زیستگاه اصلی گور ایرانی است در کنار این جانور کل و بز و قوچ و میش ، روباه و گراز وآگاما و بزمجه ، و دیگر حیوانات هم زندگی میکنند.خشکسالی‌های پیاپی باعث به خطر افتادن زندگی زیستمندان این منطقه شده است.

 

 

 

مجله مراحمhttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/139310161703244754448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/139310161703247714448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/139310161703249274448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/13931016170325834448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/139310161703249904448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/139310161703254734448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/139310161703258014448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/139310161703248184448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/139310161703243194448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/139310161703242254448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/139310161703252864448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/139310161703253954448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/13931016170325374448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/139310161703251934448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/139310161703245224448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/139310161703246314448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/13931016170324234448894.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/10/16/139310161703241324448894.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: