اینجا سردترین مکان کره زمین است (عکس)

تصاویری از سرد ترین مکان جهان

«اویمیاکن» روستایی واقع در سیبری روسیه با دمای منفی ۷۲ درجه سانتیگراد، سردترین منطقه زندگی انسان در دنیاست.

سردترین نقطه جهان,روستای اویمیاکن در سیبری
سردترین نقطه جهان,روستای اویمیاکن در سیبری
سردترین نقطه جهان,روستای اویمیاکن در سیبری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: