دوربین مخفی نصف شدن پا

دوربین مخفی نصف شدن پا یکی از بامزه ترین دوربین مخفی هایی است که تا به حال مشاهده کرده اید. در این دوربین مخفی خنده دار یکی از افراد پایش نصف میشود.

دوربین مخفی نصف شدن پا

یکی از بازیگران این دوربین مخفی با حقه ای جالب پای خود را گچ و پانسمان کرده است و یکی از همکارانش یک شیء را بر روی پای او می اندازد که باعث نصف شدن پایش میشود و واکنش عابران و رهگذران تماشایی خواهد بود.

در ادامه مجله مراحم دوربین مخفی شسکته شدن و نصف شدن پا را مشاهده میکنید.

دوربین مخفی خنده دار و ترسناک

دوربین مخفی شکسته شدن پا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: