ترفند زنان هندی برای مقابله با آفتاب سوختگی (تصاویر)

ترفند زنان هندی برای مقابله با آفتاب سوختگی در نوع خود بسیار جالب است. این روزها در هندوستان هوا بسیار گرم است و دمای هوای به ظهر به ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد میرسد.

ترفند زنان هندی برای مقابله با آفتاب سوختگی

زنان هندی برای مقابله با آفتاب سوختی پارچه ای به صورت خود میپیچند تا از آفتاب سوختگی در امانن بمانند.

آفتاب هندوستان به قدر تیز و سوزان است که کرم ضد آفتاب هم در برابر آن ناتوان هستند.

در منطقه اوریسا در شرق هند این روزها هوا به شدت گرم شده است و دمای هوای به بالای ۴۰ درجه سانتیگراد رسیده است. زنان این منطقه نیز برای مقابله و در امان ماندن از گرما از پارچه بلند استفاده می‌کنند. برخی از این زنان پارچه را به دور سر و صورت خود می‌پیچند و برخی دیگر نیز از چتر استفاده می‌کنند.

 راهکار زنان هند برای مقابله با گرما در خیابان

ترفند زنان هندی برای مقابله با آفتاب سوختگی

راهکار زنان هند برای مقابله با گرما در خیابان

ترفند زنان هندی برای مقابله با آفتاب سوختگی

راهکار زنان هند برای مقابله با گرما در خیابان

ترفند زنان هندی برای مقابله با آفتاب سوختگی

راهکار زنان هند برای مقابله با گرما در خیابان

ترفند زنان هندی برای مقابله با آفتاب سوختگی

راهکار زنان هند برای مقابله با گرما در خیابان

ترفند زنان هندی برای مقابله با آفتاب سوختگی

راهکار زنان هند برای مقابله با گرما در خیابان

ترفند زنان هندی برای مقابله با آفتاب سوختگی

راهکار زنان هند برای مقابله با گرما در خیابان

ترفند زنان هندی برای مقابله با آفتاب سوختگی

راهکار زنان هند برای مقابله با گرما در خیابان

ترفند زنان هندی برای مقابله با آفتاب سوختگی

راهکار زنان هند برای مقابله با گرما در خیابان

ترفند زنان هندی برای مقابله با آفتاب سوختگی

راهکار زنان هند برای مقابله با گرما در خیابان

ترفند زنان هندی برای مقابله با آفتاب سوختگی

ترفند زنان هندی برای مقابله با آفتاب سوختگی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: