جسدی که پوست خالکوبی شده اش تجزیه نمیشود

جسدی که با گذشت سالها تجزیه نمی‌شود

 کارگران یک قبرستان در تایلند یک جنازه در حال تجزیه را پیدا کردند که پوست روی شکم او بعد از چندین سالی که از دفن کردنش می گذرد، سالم مانده است.

کسانی که این جنازه را پیدا کردند در حال تمیز کردن و مرتب کردن قبرستانی دوردست در موکداهان در مرز بین تیلند و لائوس بودند.

این نکته در مورد پیدا کردن جنازه تعجب داشت که کل بدن جنازه در زیر خاک در حال تجزیه بوده است اما پوست روی شکم آن هیچ آسیبی ندیده بود و دور استخوان‌هایش آویزان بود.

کسانی که این جنازه را پیدا کرده‌اند معتقدند دلیل تجزیه نشدن پوست آن داشتن خالکوبی است که مربوط به جادوی سیاه می‌شود و  از پوست او در برابر تجزیه شدن مقاومت کرده است.

 

جسدی که پوست خالکوبی شده اش تجزیه نمیشود

جسدی که با گذشت سالها تجزیه نمی‌شود

 جسدی که با گذشت سالها تجزیه نمی‌شود

جسدی که با گذشت سالها تجزیه نمی‌شود

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: