زندگی خود را مکتوب کنید

 زندگی خود را مکتوب کنید

از روی کاغذ زندگی کنید

هر شب بنویسید

هر صبح بنویسید

نوشتن اعجاز می کند

باور کنید

خداوند به قلم و هر آنچه می نویسید قسم خورده است

هدفی را که بنویسید خلق می کنید

آرزوهای خود را بنویسید تا محقق شود

وقتی اهدافتان را می نویسید از جایی که باور نمی کنید و به حساب نمی آورید محقق می شود

این یک راز الهی است.

 

 زندگی خود را مکتوب کنید

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: