همسر و دختر “جمیز رودریگز” مهاجم کلمبیا

همسر و دختر آقای گل جام جهانی

جمیز رودریگز مهاجم کلمبیا تا کنون با ۶ گل آقای گل جام جهانی است.

همسر و دختر "جمیز رودریگز" مهاجم کلمبیا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: