عروسی به سبک هابیت ها + تصاویر

مجله مراحم: Will Grant 28 ساله و نامزدش Amy Gander 33 ساله به سبک روستای هابیت و باطراحی باغ عروسی و لباس های خود به همان سبک عروسی خود را برگزار نمودند. در این عروسی مردی با لباس گاندولف حضور پیدا کرد و حتی یک عقاب آموزش دیده برای ارائه حلقه ها نیز در این عروس آورده شده بود.

 

عروسی به سبک هابیت ها

عروسی به سبک هابیت ها

عروسی به سبک هابیت ها

عروسی به سبک هابیت ها

عروسی به سبک هابیت ها

عروسی به سبک هابیت ها

عروسی به سبک هابیت ها

عروسی به سبک هابیت ها

عروسی به سبک هابیت ها

عروسی به سبک هابیت ها

عروسی به سبک هابیت ها

عروسی به سبک هابیت ها

عروسی به سبک هابیت ها

عروسی به سبک هابیت ها

عروسی به سبک هابیت ها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: