برگزاری تظاهرات ضد اسلامی در آلمان +تصاویر

مجله مراحم: جنبش ضد اسلامی “پگیدا” در آلمان قرار است دیروز دوشنبه تظاهراتی را در شهر “درسدن “برگزار  کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنبش ضد اسلامی “پگیدا ” آلمان دیروز دوشنبه تظاهراتی را در “درسدن” آلمان برگزار کرد؛ جنبش پگیدا (اروپایی‌های میهن پرست علیه اسلامی سازی غرب) از اول ماه اکتبر، هر دوشنبه علیه اسلام و افرادی که خواهان پناهندگی هستند، تظاهرات هایی را برگزار کرده اند.
پس از حملاتی که به دفتر مجله فکاهی “شارلی ابدو” شد و طی آن ۱۲ تن کشته شدند، بلافاصله جنبش “پگیدا” در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد: “اسلامگراهایی که به مدت ۱۲ هفته “پگیدا” درباره آنها هشدار داده بود، امروز در فرانسه به اثبات رساندند که آنها با دموکراسی بیگانه اند. این افراد به خشونت و کشتار روی آوردند؛‌آیا ما باید منتظر چنین وقائع دردناکی در آلمان نیز باشیم؟”
از سوی دیگر نیز روز شنبه حدود ۳۵ هزار نفر در درسدن آلمان علیه جنبش ضداسلامی پگیدا و در دفاع از جامعه باز و آزاد تظاهرات کردند.
مجله مراحم
(تصاویر) تظاهرات ضد اسلامی در آلمان
(تصاویر) تظاهرات ضد اسلامی در آلمان
(تصاویر) تظاهرات ضد اسلامی در آلمان
(تصاویر) تظاهرات ضد اسلامی در آلمان
(تصاویر) تظاهرات ضد اسلامی در آلمان
(تصاویر) تظاهرات ضد اسلامی در آلمان
(تصاویر) تظاهرات ضد اسلامی در آلمان
(تصاویر) تظاهرات ضد اسلامی در آلمان
(تصاویر) تظاهرات ضد اسلامی در آلمان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: