خانه‌های یک دست و یک پارچه (تصاویر)

این خانه های یکدست و قدیمی که تعداد آنها به بیش از ۵۰ عدد می رسد، در منطقه فرودنبرگ، از توابع وستفالیای کشور آلمان به حساب می آید که زیبایی خانه ها و یکدست بودنشان موجب جذب گردشگران بسیار به این منطقه آرام و معتدل می شود.
مسکن مهر اروپا‎
مسکن مهر اروپا‎
مسکن مهر اروپا‎
مسکن مهر اروپا‎
مسکن مهر اروپا‎
مسکن مهر اروپا‎

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: