خانه‌ روی هوا دیده اید!

الکس چینک را خدای خطای دید مینامند. این سازه هنری ۲۰ متری در لندن جدید ترین اثر اوست. تمامی رهگذران با دیدن این اثر هنری شوکه میشوند. خانه ای که از وسط به دو نیم شده و نیمه بالایی از هر زاویه در هوا معلق به نظر میرسد.

 

خانه معلق در هوا +عکسخانه معلق در هوا +عکسخانه معلق در هوا +عکس

خانه معلق در هوا +عکس

خانه معلق در هوا +عکس

خانه معلق در هوا +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: