مورچه عسلی دیده اید؟

مجله مراحم; این مورچه ها به دلیل ذخیره عسل در معده خود برای اغذیه دیگر مورچه ها به مورچه عسلی معروف هستند. پس از بارش باران و رشد گیاهان، مورچه های عسل در صحرا مقدار زیادی از شهد گل ها را می نوشد به گونه ای که در برخی مواقع حجم شکم آنها به اندازه یک دانه انگور نیز می رسد.
 
عکس مورچه عسلی,مورچه دم عسلی,مورچه عسل,گونه جالب مورچه عکس مورچه عسلی,مورچه دم عسلی,مورچه عسل,گونه جالب مورچه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: