زنبورهایی که در این وانت جا خوش کرده اند! +تصاویر

مجله مراحم: این وانت متعلق به یک پیرمرد آمریکایی است. او از اتفاقاتی که زیر پوست اتومبیلش در جریان بود بی خبر بود. تا زمانی که تصمیم گرفت دستی به سر و روی ماشینش بکشد و اتومبیل را به صافکاری برای رنگ امیزی برد. در آن زمان مسئوال تعمیر گاه متوجه مورد عجیبی شد. کندوی زنبور ها در زیر پوسته این اتومبیل.

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: