رسم زیبای خانه تکانی ایرانیان (عکس)

مجله مراحم: با نزدیک شدن به عید نوروز در ایران مجموعه ای از آیینها و سنتها برپا میشود. نخستین سنتی که معمولاً تمام ایرانیان نیز به آن پایبند هستند ٬ سنت دیرینه خانه تکانی است.

 

 

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

 

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز 

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز 

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: