نحوه متولد شدن مار پیتون (فیلم)

مار پیتون این شکلی تخمگذاری و متولد میشود

فیلم نحوه متولد شدن مار پیتون و فیلم بیرون امدن مار پیتون از تخم را ببینید

فیلمی جذاب از نحوه تخمگذاری مار پیتون و انتظار مادر برای بیرون آمدن بچه مارها از تخم را مشاهده می کنید.

مار پیتون که نام اصلی آن “پایتون‌ها” و نام اصالتا یونانی است از گونه مارهای بدون زهر میباشد و اندازه آنها به ۱۷ متر میرسد!

این نو مارها هرچند زهر ندارند ولی به قدری تنومند هستند که به اژدهای افسانه ها شبیه هستند.

نحوه شکار کردن طعمه توسط انها به این شکل است که دور طعمه میپیچند و استخوان های طعمه را به طور کامل خورد میکنند و سپس آنها را می بلعند.

نحوه متولد شدن مار پیتون

نحوه متولد شدن مار پیتون

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: