غار حراء در حج امسال (تصاویر)

مجله مراحم: هر سال در ایام حج تمتع، جمعیت زیادی از زائران راهی غار حرا در كوه نور می‌شوند تا محلی را که پیامبر(ص) در آن مبعوث شده است، زیارت کنند. دهنهٔ غار حرا بسیار کوچک است و جمعیت زیادی اصرار دارند به غار وارد شوند تا داخل آن نماز بپا دارند و این غار کوچک را که رسول اکرم(ص) روزهای زیادی در آن به اعتکاف می‌نشستند، ببینند. البته گاهی این شانس قسمت همه نمی‌شود، برای همین برخی گوشه‌ای دنج را پیدا می‌کنند و به ذکر و دعا می‌پردازند.

 

http://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/15/b86645e95c3b04f074876c9bcc7c7887.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/15/fd6ef1b4b9e6cc36c2c57d163d041c37.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/15/f1cd8601b4c9e69f096156d143477b79.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/15/81b8b407797ddbd34d8eea4872a21c8b.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/15/d02e80ded80a84f389c1c772c51ec6a5.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/15/8e2988d570aa75afc30a48158ea4e133.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/15/1c72fc9c4667fd021cc8627f858430b6.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/15/cf61fb86eac54461062718f84564d93a.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/15/f0632fdbaeeba1ada8d14c4d94338715.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/15/30d47755546b57bad567636787db4e61.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/15/50fa6ad53c78c332a55491c016e05ddf.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/15/471300e528278db566ebfc637cd2663e.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/15/f6d6399418e07b1d907443815897efe9.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/15/02c54d041a496554e90b5ed08ff2e308.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/15/615c52059358a4f0939cde1946102e43.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/09/15/3290871733747bb8cdd78882f38c64f7.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: