بلایی که برق گرفتگی بر سر این مرد آورده + عکس

بلایی که برق گرفتگی بر سر این مرد آورده و عکس برق گرفتگی وحشتناک و تغییر بدن یک مرد بعد از برق گرفتگی و تصاویر وحشتناک از برق گرفتگی یک مرد را مشاهده میکنید.

بلایی که برق گرفتگی بر سر این مرد آورده

اخیرا در اتفاق جالب روی سینه مرد چینی صورت جدید رشد نموده است. این اتفاق نادر شباهت زیادی به فیلم های علمی-تخیلی دارد. چیزی که در نهایت شما را به حیرت وا خواهد داشت!

بلایی که برق گرفتگی بر سر این مرد آورده

آقای یان جیانبین پس از اینکه در حادثه ای دچار برق گرفتگی شدید شد دچار سوختگی شدید از ناحیه صورت شد. به طوریکه قسمت چشم راست و بینیش به کلی از بین رفت. پزشکان در لیائونینگ در شمال چین تصمیم دارند به وی چهره جدیدی بدهند. بدین منظور آنها سینه یان را شکافتند و داخل آن کیسه آب شوری جا سازی نمودند.

پس از اینکه حالت سر شکل بدست آمد جراحان بیمارستان نظامی جنرال شنیانگ تصمیم دارند در یک برنامه دو ساله آن را تبدیل به صورت جیانبین نمایند. این جراحی که دارای ۴ مرحله است دماغ و رگهای خونی ساخته شده و در نهایت صورت جدید جایگزین قبلی خواهد شد.

برق گرفتگی

بلایی که برق گرفتگی بر سر این مرد آورده
برق گرفتگی شدید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: