انسان های تکامل یافته از نسل حیوانات + تصاویر

یک نظریه وجود دارد که انسان حاصل تکامل جانوران است. شاید اجدادشما در میلیون ها سال قبل یک عقاب یا یک شیر بوده باشد.شاید به همین سبب است که چهره هر انسانی را میتوان به نوعی حیوان شباهت داد. یک هنرمند سعی کرده بر اساس این نظریه چهره انسان ها را بر اساس انواع حیوانات بازسازی کند. تعدادی از آثار وی را در ادامه مشاهده میکنید.

چهره سازی انسان بر اساس حیوانات (8 عکس)چهره سازی انسان بر اساس حیوانات (8 عکس)چهره سازی انسان بر اساس حیوانات (8 عکس)چهره سازی انسان بر اساس حیوانات (8 عکس)چهره سازی انسان بر اساس حیوانات (8 عکس)چهره سازی انسان بر اساس حیوانات (8 عکس)چهره سازی انسان بر اساس حیوانات (8 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: