توافق هسته ای و بیرون کردن بز

روزی مردی نزد شیخ آمد و گفت : یا شیخ در خانه اتاقی کوچک داریم و من به همراه همسرم و فرزندان به سختی در این فضای کم زندگی میکنم… یا شیخ چه کنم ؟
شیخ گفت : آیا جاندار دیگری در خانه داری؟ مرد گفتا : بلی ، بزی دارم که در حیاط خانه میبندم
شیخ گفت : آن بز را نیز به درون اتاق بیاور و زندگی کن
هفت روز گذشت و مرد نزد شیخ بازگشت و گفت : یا شیخ زندگیم نابود شده در آن اتاق کوچک با زن ، فرزندان و بزغاله زندگی میکنیم و زندگی بر ما جهنم شده ،یا شیخ چه کنیم ؟
شیخ گفتا : آن بز را از اتاق بیرون ببر و در حیاط خانه ببند

فردای آن روز مرد با گل و شیرینی نزد شیخ آمد با خوشحالی گفت : یا شیخ سپاسگذارم ما رو از عذاب نجات دادی ..اینقدر جامون باز شده و راحتیم که نگو، ممنونم ازت …..

بیرون راندن بز از خانه و پیروزی ملت همیشه در صحنه را در راستای توافق هسته ای ، تبریک میگویم باشد که شاد کام و خوشحال باشید از بیرون راندن بز…. !!!!!!!

ضمنا دیروز هم از شیخ پرسیدند یا شیخ وقتی مردم برای برگشتن به شرایط ۱۰ سال پیش اینقدر شادی میکنند اگر به شرایط ۴۰ سال پیش برگردند چه میکنند……….

میگن هنوز شیخ جواب نداده..

 

 

198782_978 copy

 

photo_2015-07-14_09-59-09

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: