قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن (تصاویر)

محله مراحم: به دنبال حملات گسترده عربستان به یمن بحران شدید غذا و قحطی در این کشور بیش از ۶ میلیون نفر را در معرض گرسنگی قرار داه است.
 
 
 
روزنامه انگلیسی “ایندیپندنت” روز گذشته در مقاله‌ای با عنوان ” جنگ یمن ۶ میلیون نفر را به آستانه گرسنگی کشانده است” نوشت، یمن پیش از آغاز جنگ نیز یکی از فقیرترین کشورهای خاورمیانه بوده و رتبه دوم جهان را در سوء تغذیه داشته است.
 
 
بنا به این گزارش از زمان آغاز حملات هوائی عربستان هر روز ۲۵ هزار نفر به جمع افراد فاقد غذا یا دیگر ضروریات زندگی اضافه می شوند و هم تاکنون ۱۳ میلیون نفر که نیمی از جمعیت یمن را تشکیل می دهند با کمبود غذا مواجه هستند. این گزارش هشدار می دهد که ۸۰ درصد از ساکنین استان صعده در شمال یمن یعنی ۶۷۰ هزار نفر از گرسنگی رنج می برند و ۵۰ درصد از آنها از گرسنگی شدید رنج می برند. وضعیت نابسامان مردم یمن پس از اعلام آتش بس ۵ روزه و دسترسی امدادگران به برخی از مناطق بسیار آسیب دیده بیش از پیش واضح و روشن شده است. در همین رابطه خبرگزاری رویترز در گزارشی مصور از مناطق تحت بمباران یمن در “صنعا” و “تعز” کودکانی که در اثر قحطی به سوء تغذیه دچار شده اند را به تصویر کشیده است.
 
 
 
 
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن
 
(تصاویر) قحطی و سوء تغذیه کودکان در یمن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: