پاسخ جالب متهم فلسطینی در دادگاه رژیم صهیونیستی

مجله مراحم: متهم فلسطینی در دادگاه رژیم صهیونیستی در جواب قاضی که پرسید چرا سرباز را با چاقو زدی؟ گفت: پول نداشتم تفنگ بخرم

 

متهم فلسطینی در دادگاه اسرائیلی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: