آبتنی مرد یخی در رودخانه یخ زده سبلان +تصاویر

مرد یخی مشکین شهر در اوج برف و سرما برای آبتنی به رودخانه‌های یخ بسته سبلان رفت.
 
مجله مراحم: رسول سلیمانی ۵۲ ساله، ساکن مشگین شهر معروف به مرد یخی بصورت ژنتیکی دارای استعداد ضد سرما می باشد. زمانی که اردبیلی ها دمای منفی ۲۰درجه زیرصفر را تجربه می کنند و مصرف گاز در استان به اوج خود رسیده است، رسول سلیمانی در رودخانه های یخ بسته سبلان شنا می کند.
 
 
مجله مراحم
(تصاویر) مرد یخی در رودخانه یخ‌زده سبلان
(تصاویر) مرد یخی در رودخانه یخ‌زده سبلان
(تصاویر) مرد یخی در رودخانه یخ‌زده سبلان
(تصاویر) مرد یخی در رودخانه یخ‌زده سبلان
(تصاویر) مرد یخی در رودخانه یخ‌زده سبلان
(تصاویر) مرد یخی در رودخانه یخ‌زده سبلان
(تصاویر) مرد یخی در رودخانه یخ‌زده سبلان
(تصاویر) مرد یخی در رودخانه یخ‌زده سبلان
(تصاویر) مرد یخی در رودخانه یخ‌زده سبلان
(تصاویر) مرد یخی در رودخانه یخ‌زده سبلان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: