این موش ها بمب های مخفی شده را شناسایی میکنند

 

مجله مراحم

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: