علف های صورتی در چین (تصاویر)

مجله مراحم: کشت علف های صورتی رنگ وارداتی در چین، توجه بسیاری از شهروندان این کشور را به خود جلب کرده است. این نوع علف که اصالتا به منطقه آمریکای شمالی تعلق دارد، با آغاز فصل پاییز به رنگ صورتی در می آید.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871081.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871079.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871083.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871080.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871082.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871084.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871085.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871086.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: