عکس: حاصل ازدواج پیکان با پرشیا

حسین جعفری، خبرنگار اجتماعی، در کار صافکاری هم دستی دارد. این هنر او است.
 
Image: Arrow with Persia, derived Marriage

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: