تصاویر بیرون امدن کروکودیل ها از تخم

اورش سخت است که جانوری که در هنگام بلوغ یکی از قدرتمند ترین حیوانات زمین بشمار میرود در لحظه تولد اینقدر کوچک و آسیب پذیر باشد.

 Images coming out of crocodile eggs

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5362/large/wyY3PBxbxv.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5362/large/7iIqxxgCRk.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5362/large/iUKGz3cQ3o.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5362/large/zdP0VvNi7O.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: