تصاویر:مراسم چهلم درگذشت مهرداد اولادی

تصاویری از چلهم درگذشت زنده یاد مهرداد اولادی فوتبالیست تیم ملی را مشاهده میکنید.

 

 

تصاویر:مراسم چهلم درگذشت مهرداد اولادیhttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/6/4588422_627.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/6/4588423_589.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/6/4588421_577.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/6/4588434_137.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/6/4588433_900.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/6/4588419_568.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/6/4588425_310.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/6/4588420_374.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/3/6/4588440_141.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: