تصاویری از فیلم پر حاشیه «قندون جهیزیه»

مجله مراحم: فیلم سینمایی «قندون جهیزیه» اولین ساخته علی ملاقلی پور، فرزند مرحوم رسول ملاقلی‌پور از ۲۱ مرداد ماه به سرگروهی سینما پردیس زندگی اکران شده است. «قندون جهیزیه» فیلمی اجتماعی با زمینه طنز است که به رابطه ی فرهنگ صاحب خانه و مستاجر می پردازد.

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/06/15/139406151003387576032014.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/06/15/13940615100338406032014.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/06/15/139406151003371046032014.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/06/15/139406151003392726032014.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/06/15/139406151003374316032014.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/06/15/13940615100339546032014.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/06/15/139406151003372136032014.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/06/15/139406151003392106032014.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/06/15/139406151003388986032014.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/06/15/139406151003393666032014.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/06/15/139406151003376196032014.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/06/15/139406151003378376032014.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/06/15/139406151003379316032014.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/06/15/139406151003377286032014.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/06/15/139406151003367926032014.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/06/15/139406151003375256032014.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: