تصاویر گروگانگیری مسلحانه در شوش

گروگانگیری مسلحانه در شوش  فرد مسلحی صبح پنجشنبه با ورود به یک شعبه بانک انصار در شهرستان شوش استان خوزستان، چهار کارمند این بانک را به گروگان گرفت و سپس بدنبال اقدامات پلیس، با آزاد کردن گروگانها خود را تسلیم کرد.

گروگانگیری مسلحانه در شوش

گروگانگیری مسلحانه در شوش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: