تصاویر اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی

اتوبوس تیم ملی فوتبال در برزیل در اختیار کاروان ایران قرار گرفت روی این اتوبوش شعار “افتخار پارس” که متعلق تیم ملی ایران است، نقش بسته است
اتوبوس تیم ملی فوتبال در برزیل
اتوبوس تیم ملی فوتبال در برزیل

اتوبوس تیم ملی فوتبال در برزیل

اتوبوس تیم ملی فوتبال در برزیل

اتوبوس تیم ملی فوتبال در برزیل

اتوبوس تیم ملی فوتبال در برزیل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: