عکس از طبیعت با اشعه ایکس (تصاویر)

آریت ونتریت یک دانشجوی رشته فیزیک رادیویی است. او در پروژه اش به نوعی عکاسی با کیفیت بالا توسط اشعه ایکس دست یافته است. بعد ها به ذهنش رسید کهمیتواند از سوژه هایی در طبیعت با این روش عکاسی کند.

این طور شد که این دانشجوی دکتری تبدیل به یک هنرمند شد و اولین سری از عکس هایش که با اشعه ایکس گرفته شده بود را منتشر کرد.

عکاسی از طبیعت با اشعه ایکس (14 عکس)عکاسی از طبیعت با اشعه ایکس (14 عکس)عکاسی از طبیعت با اشعه ایکس (14 عکس)عکاسی از طبیعت با اشعه ایکس (14 عکس)عکاسی از طبیعت با اشعه ایکس (14 عکس)عکاسی از طبیعت با اشعه ایکس (14 عکس)عکاسی از طبیعت با اشعه ایکس (14 عکس)عکاسی از طبیعت با اشعه ایکس (14 عکس)عکاسی از طبیعت با اشعه ایکس (14 عکس)عکاسی از طبیعت با اشعه ایکس (14 عکس)عکاسی از طبیعت با اشعه ایکس (14 عکس)عکاسی از طبیعت با اشعه ایکس (14 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: