تصاویر حاشیه های بازی پرسپولیس و استقلال – دربی ۷۸

 

::صبر کنید تصاویر بارگذاری شوند ::

 

حاشیه های دربی تهران، پیش از آغازImages of Persepolis and Esteghlal played margins – Derby 78٬ تصاویر بازی پرسپولیس و استقلال٬ تصاویر حاشیه بازی استقلال و پرسپولیس 27 دی٬ تصاویر حاشیه های بازی پرسپولیس و استقلال – دربی 78٬ تصاویر حاشیه های دربی 78٬ تصاویر دربی 78٬ عکس های بازی استقلال و پرسپولیس٬ گزارش توصیری از حاشیه پرسپولیس و استقلال	http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139210271934081821936864.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139210271421144861933164.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13921027193411691936864.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139210271934115051936864.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139210271934113961936864.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13921027193412981936864.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13921027193410231936864.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139210271934083701936864.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13921027141119731932994.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139210271411194941932994.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139210271411188231932994.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139210271411203211932994.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139210271421146271933164.jpghttp://media.isna.ir/content/Rouhollah+vahdati-8-2.jpg/4http://media.isna.ir/content/Rouhollah+vahdati-40.jpg/4http://media.isna.ir/content/Rouhollah+vahdati-39.jpg/4http://media.isna.ir/content/erfan+khoshkhoo-24-5.jpg/4

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: