تصاویر مجسمه های ساخته شدن در اعماق آبها

هنرمند و مجسمه ساز بريتانيايي به نام Jason deCaires Taylor به تازگي پرده از مجسمه هاي خود برداشته است.

اين مجسمه هاي كه در نزديكيسواحل کانکون، مکزیک در اعماق آب ساخته شده است مكاني جديد براي ديدن هنر هاي عجيب و جالب است. 

 

مجسمه هايي در اعماق آب (11 عكس)http://topnop.ir/uploads/201310/tpn8000/large/YiyGrudkXu.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8000/large/rkusRfg82V.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8000/large/NCrcKfb2g9.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8000/large/a85APVVdcr.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8000/large/oXEL1373fl.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8000/large/QMFiFoeuZw.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: