تصاویر مجسمه های ساخته شدن در اعماق آبها

هنرمند و مجسمه ساز بریتانیایی به نام Jason deCaires Taylor به تازگی پرده از مجسمه های خود برداشته است.

این مجسمه های که در نزدیکیسواحل کانکون، مکزیک در اعماق آب ساخته شده است مکانی جدید برای دیدن هنر های عجیب و جالب است. 

 

مجسمه هایی در اعماق آب (11 عکس)http://topnop.ir/uploads/201310/tpn8000/large/YiyGrudkXu.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8000/large/rkusRfg82V.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8000/large/NCrcKfb2g9.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8000/large/a85APVVdcr.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8000/large/oXEL1373fl.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn8000/large/QMFiFoeuZw.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: