تصاویری از هوای ناسالم و آلوده در اصفهان

پایداری جوی افزایش آلاینده ها را در هوای اصفهان در پی داشته است و بدین سبب مراجع بهداشتی از بیماران و افراد حساس خواسته‌اند تا از خانه خارج نشوند.
 
مجله مراحم: هوای “ناسالم” همچنان برای عموم مردم اصفهان حاکم شد و به شهروندان توصیه می‌شود برای انجام کارهای ضروری به سطح شهر تردد کنید. روز گذشته میانگین آلودگی هوا به IQA 158 رسید.
 
بر این اساس میدان احمدآباد ۱۵۷ واحد آلوده‌ترین و پس از آن میدان امام حسین(ع) با واحد ۱۵۵، بلوار دانشگاه ۱۵۲، خیابان رودکی ۱۶۱‌، بزرگراه خرازی ۱۵۱، خیابان رودکی ۱۴۵ و چهارباغ خواجو ۱۴۳ به ترتیب بیشترین نقاط آلوده در اصفهان بودند.
 
این در حالی است که تحلیل نقشه‌های هواشناسی شرایط نسبتاً پایدار بر روی استان را گزارش داده و شرایط برای انباشت آلاینده‌ها و افزایش ظرفیت آلایندگی در ۲ روز آینده برای مناطق مرکزی و صنعتی استان را پیش‌بینی کرده است.
 
مجله مراحم
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 
(تصاویر) آلودگی هوا در اصفهان
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: