تصاویری از شهر ونیز ایتالیا

شهر ونیز به داشتن جاده هایی از آب مشهور است. جاده هایی که بجای اتومبیل در آنها قایق ها رفت و آمد دارند. برای همین عده ی زیادی از مردم تصویری ازمجموعه این شهر ندارند. 

تصاویری از شهر ونیز ایتالیا که از نمای بالا عکس برداری شده اند را مشاهده میکنید. این عکس ها به درک وفهم بیشتر از چگونگی ساخت این شهر روی آب کمک خواهد کرد.

نماهای جالب از شهر ونیز ایتالیا (13 عکس)http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8600/large/s42npJGo8p.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8600/large/vZbvl6225P.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8600/large/8UIv90Hq9v.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8600/large/7dRc48K5YL.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8600/large/rVLV2eMPWV.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8600/large/4VaoD3N5Dn.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8600/large/potSkrBEE2.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8600/large/JInpzMQv3B.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: