تصاویر عبور سیاره زهره از مقابل خورشید

 

این سیاره هر ۱۲۳ سال، ۸ سال و ۱۲۵ سال از مقابل خورشید عبور می کند و بار دیگر این چرخه تکرار می شود. در طول این گذر سیاره زهره شبیه یک نقطه سیاه کوچک بود که از آن سمت خورشید که روز به زمین است، عبور می کند.

 

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5272/large/5cJqKgzyM2.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5272/large/koD8BcLGmt.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5272/large/8P44KWMxCF.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5272/large/rbpMw3TH3P.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5272/large/PF1g7D2BPH.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5272/large/wrDGQ1xETM.jpg

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: