تصاویری غم بار از مرگ کارتن خواب در سرما

تصاویری غم بار از مرگ کارتن خواب در سرما


 
مجله مراحم: مرگ و میر کارتن خواب ها با سرمای زمستان با اینکه خبر تازه ای نیست اما اتفاقی است که تلخی اش کمرنگ نمی شود. امروز بازهم یک زخم دیگر بر چهره هرندی نشست. یک کارتن خواب دیگر جایی حوالی خیابان هرندی تقاطع کوچه صابونچی، سرمای هوا را تاب نیاورد و مرد.
 
مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: