در روزهای پایانی مذاکرات هسته ای چه می گذرد؟! +تصاویر

مذاکره کنندگان ایرانی روزهای متوالی است که در وین به سر می برند. حضوری که به امساعت های پایانی خود نزدیک می شود. 

مجله مراحم: امروز عکاسان خبرگزاری های داخلی در محل اقامت تیم مذاکره کننده حضور پیدا کردند و لحظاتی را با محمد جواد ظریف، معاونانش و دیگر اعضای هیات ایرانی سپری کردند. 

مجله مراحم

(تصاویر) لحظاتی با تیم مذاکره کننده ایران در وین

(تصاویر) لحظاتی با تیم مذاکره کننده ایران در وین

(تصاویر) لحظاتی با تیم مذاکره کننده ایران در وین

(تصاویر) لحظاتی با تیم مذاکره کننده ایران در وین

(تصاویر) لحظاتی با تیم مذاکره کننده ایران در وین

(تصاویر) لحظاتی با تیم مذاکره کننده ایران در وین

(تصاویر) لحظاتی با تیم مذاکره کننده ایران در وین

(تصاویر) لحظاتی با تیم مذاکره کننده ایران در وین

(تصاویر) لحظاتی با تیم مذاکره کننده ایران در وین

(تصاویر) لحظاتی با تیم مذاکره کننده ایران در وین

(تصاویر) لحظاتی با تیم مذاکره کننده ایران در وین

(تصاویر) لحظاتی با تیم مذاکره کننده ایران در وین

(تصاویر) لحظاتی با تیم مذاکره کننده ایران در وین

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: