دو قلوی ناقص که یه قل آن در شکمش است

دو قلوی ناقص که یه قل آن در شکمش است و تصاویر دوقلوی نارس را در ادامه ببینید.

تصاویر دوقلوی نارس

حتما تاکنون دوقلوهای به هم چسبیده زیاد دیده اید که در نقاط مختلف بدن به یکدیگر چسبیده شده اند و برخی از آنها سالها به صورت اجبار با هم زندگی کرده اند.

اما در برخی موارد دوقلوها به صورت عجیبترین به هم چسبیده شده اند و حادتر از آن زمانیست که یکی از قل ها مرده و دیگیری زنده باشد و در این مورد زندگی با هم بسیار سخت و آزار دهنده است.

دو قلوی ناقص که یه قل آن در شکمش است

دو قلوی ناقص,تصاویر دوقلوی نارس

پسری با شکل و شمایل متفاوت و عجیب در هند متولد شده است که به هم چسبیده اند ولی برادر او به صورت ناقص رشد یافته و در شکم او جا خوش کره است خانواده این پسر به خاطر فقر مالی نتوانستند که در کودکی با جراحی جسد برادرش را از شکم او خارج کنند و این پسربچه به ناچار سالهای سال با او زندگی کرده است.

تصاویر دوقلوی نارس

دو قلوی ناقص,تصاویر دوقلوی نارس

این پسر “دیپاک کومار” نام دارد و با اعضای اضافی بدن قل دیگرش به دنیا آمد.

این پسر هندی که قرار بود با قل دیگرش دو قلو به دنیا بیایند، اما به دلایل نامعلومی همزادش شکل نگرفته و ناقص ماند و اعضای بدنش به بدن دیپاک چسبید و وی با ظاهر عجیب و دست و پای اثافه در شکم به دنیا آمد.

مردم عقیده دارند که وی روح ابلیسی دارد و در وجودش قرار دارد.

دو قلوی ناقص,تصاویر دوقلوی نارس

کمک های مردم توانست شر اعضای اضافی را از سر این پسر هندی باز کند و با عمل جراحی خلاص شود.

به عقیده پزشکان اگر دو قلوی دیگر نیز سالم به دنیا می آمد احتمال به هم چسبیدن این دو خیلی زیاد بود و آنها به هم چسبیده به دنیا می آمدند.

این پسربچه بعد از عمل جراحی توانست زندگی جدید خود را آغاز کند و بدون جسد برادرش زندگی کند او میگوید همیشه ارزو داشتم که این جسد از بدنم خارج شود .

در حال حاضر این کودک  بدون هیچگونه مشکلی زندگی میکند.

دو قلوی ناقص,تصاویر دوقلوی نارس,ناقص الخلقهدو قلوهای ناقص دو قلوی ناقص,تصاویر دوقلوی نارس,ناقص الخلقهدو قلوی به هم چسبیده عجیب دو قلوی ناقص,تصاویر دوقلوی نارس,ناقص الخلقهدوقلوهای جالبدو قلوی ناقص,تصاویر دوقلوی نارس,ناقص الخلقهعکس های دوقلوهای ناقص الخلقهدو قلوی ناقص,تصاویر دوقلوی نارس,ناقص الخلقهعکس های دوقلوهای ناقص الخلقه دو قلوی ناقص,تصاویر دوقلوی نارس,ناقص الخلقه  دو قلوی ناقص که یه قل آن در شکمش است دو قلوی ناقص,تصاویر دوقلوی نارس,ناقص الخلقه

دو قلوی ناقص که یه قل آن در شکمش است

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: