کشمیر هندوستان را آب برد (تصاویر)

برغم فروکش کردن سیلاب در کشمیر، بیش از ۲۰۰ هزار نفر از ساکنان کشمیر هند و پاکستان در منطقه هیمالیا بر اثر سیل اخیر آواره شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از سرینگر، رانش زمین و سیل سنگین روز های اخیر در مناطق کشمیر هند و پاکستان بیش از ۴۵۰ قربانی بر جا گذاشت. این در حالی است که گروههای نجات و امداد مشغول کمک و اسکان سیل زدگان اینگونه مناطق هستند.
اما همزمان با کاهش سیلاب، مقامات دولتی و نیروهای امداد رسانی بهتر می توانند ضمن دسترسی به مناطق سیل زده در سرینگر، مرکز کشمیر هند ، ساکنان اینگونه مناطق را به نقاط امن تری منتقل کنند.
شانتمانو، از مقامات دولتی منطقه جامو گفت بارش و رانش و سیل اخیردست کم ۲۰۰ قربانی برجا گذاشته و ۱۳۰ هزار نفر نیز در اردوگاههای موقت اسکان یافته اند.
دولت هند به هر خانوار هندی که منازلشان تخریب شده است ۱۲۳۳ دلار کمک مالی و شش ماه غذای رایگان می دهد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: