آتش سوزی جنگلهای اندونزی ادامه دارد +تصاویر

مجله مراحم: آتش سوزی جنگلهای اندونزی که موجب آلودگی هوا در جنوب شرق آسیا شده در حال گسترش به مناطق جدیدی است و بعید است تا سال آینده مهار شود.

مجله مراحمhttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882167.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882168.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882169.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882170.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882166.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882174.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882172.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882171.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882176.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882175.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882173.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882178.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882179.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882177.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882181.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882180.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882182.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882184.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882183.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: