شیر در داخل قفس هم شکار میکند (تصاویر)

 شیر ها و حیوانات وحشی حتی درون قفس هم باید ترسید. این تصاویر پرنده ای  نگون بخت را نشان میدهد که با اینکه بال  پرواز کردن داشت باز هم ورود او  به درون قفس شیر نزدیک بود به قیمت جانش تمام شود، ولی در لحظات آخر توانست از چنگ شیر گرسنه فرار کند.

http://topnop.ir/uploads/201310/tpn8082/large/HvzsnXrBd5.jpg

http://topnop.ir/uploads/201310/tpn8082/large/x5plsTeiam.jpg

http://topnop.ir/uploads/201310/tpn8082/large/hrWKlWIoXU.jpg

http://topnop.ir/uploads/201310/tpn8082/large/OS4oncXRQ4.jpg

http://topnop.ir/uploads/201310/tpn8082/large/ULnoFuKR5g.jpg

http://topnop.ir/uploads/201310/tpn8082/large/zvX21dz9EN.jpg

http://topnop.ir/uploads/201310/tpn8082/large/mx38daWkb6.jpg

http://topnop.ir/uploads/201310/tpn8082/large/9HXp7EL1N1.jpg

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: