عکس های آیلان کودک غرق شده +تصاویر کودک غرق شده

عکس های آیلان کودک غرق شده +تصاویر کودک غرق شده را در زیر بخوانید.

تصاویر کودک غرق شده

در میان جنگ و ناامنی های عراق و سوریه تنها کسانی که قربانی میشوند
کودکان بی گناه هستند که اصلا نمیدانند جنگ و سیاست چیست!

کودکانی که به جای بازی کردن با اسباب بازی با صدای بمب و در به دری و
آوارگی را بشنوند و اسیر تصمیمات عده ای افراد بی رحم و قدرت طلب باشند.

پسرک سوری که جسدش را آبهای دریا به ساحل آوردند، همان دریایی که
قایق او و خانواده اش را در سواحل ترکیه در هم شکست. تصویر پیکر بی جان آیلان
در ساحل بودروم ترکیه روز چهارشنبه، دوم سپتامبر، در رسانه های دنیا تکثیر شد،
و بعدتر چهره خندان او جای آن تصویر تلخ و تکان دهنده را گرفت.

عکس های آیلان کودک غرق شده

عکس های آیلان کودک غرق شده,تصاویر کودک غرق شده عکس های آیلان کودک غرق شده,تصاویر کودک غرق شده عکس های آیلان کودک غرق شده,تصاویر کودک غرق شده غرق شدن کودکان سوری عکس های آیلان کودک غرق شده,تصاویر کودک غرق شده غرق شدن کودکان سوری عکس های آیلان کودک غرق شده,تصاویر کودک غرق شده

غرق شدن کودکان سوری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: