توهین بسیجی‌ها به انگلیسی‌ها روبه روی سفارت این کشور +عکس

توجه مردم به بنرها و بیلبوردهای نصب شده در سطح شهر خود نشاندهنده اهمیت تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی است، که می‌تواند نقش مهمی در رساندن پیام‌های مختلف آموزشی، سیاسی و فرهنگی داشته باشد؛ اخیراً یک بیلبورد با پیامی سیاسی مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.

توهین بسیجی‌ها به انگلیسی‌ها روبه روی سفارت این کشور +عکس

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: