توهین وزیر امور خارجه بحرین به ایران

مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال های اخیر بارها علیه جمهوری اسلامی ایران لفاظی کرده اند و ادعاهای مختلفی را عنوان داشته اند.

این کشورها با لفاظی و توهین به دنبال خودنمایی هستند که البته این قبیل اهانت ها راه به جایی نبرده و جمهوری اسلامی به مسیر پرشتاب خود در منطقه غرب آسیا برای کمک به مظلومین جهان ادامه داده است.

یکی از جزایر کوچکی که مقاماتش، بارها علیه جمهوری اسلامی ایران لفاظی کرده اند؛ جزیره بحرین و شخص “خالد بن احمد آل خلیفه” وزیر خارجه این جزیره کوچک چند صد کیلومتر مربعی است.

 

توهین وزیر امور خارجه بحرین به ایران

 

“خالد بن احمد آل خلیفه”  وزیر خارجه بحرین در حمله ای شدیداللحن به تهران، جمهوری اسلامی را “جمهوری شر” خواند. “بن احمد” با تکرار اتهام‌های خود، ایران را به کشتن بی‌گناهان و سرنگونی دولت‌ها متهم کرد.

وزیر خارجه بحرین مدعی شد: جمهوری شر ایران تنها انقلاب شکست خورده خود را صادر می‌کند؛ سلاح و بمب به کشورهای دیگر می‌فرستد و بردگان را برای کشتن بی‌گناهان و سرنگونی دولت‌ها اجیر می‌کند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: