تصاویر هنری جالب از ایستگاههای مترو استکلهلم

ایستگاه های متروی شهر استکلهلم، پایتخت سوئد پر از صحنه های غیرمنتظره و آثار هنری جالب توجهی است که توجه مسافران را به خود جلب می کند. در این گزارش سری به این ایستگاه های دیدنی می زنیم.

مجله مراحمhttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877918.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877919.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877923.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877922.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877921.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877925.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877924.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877929.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877926.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877927.jpghttp://www.morahem.com/wp-admin/post-new.phphttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877928.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877931.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877932.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877930.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877934.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877935.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/21/4/1877933.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: