مرزهای جالب بین فقیر نشین ها و پولدار ها

عکاس اهل کیپ تاون «جانی میلر» در پروژه جدید خود «صحنه های نابرایر» بااستفاده از یک هواپیمای درون نابرابری هایی که در جمهوری افریقای جنوبی وجود دارد را به نمایش می گذارد. گاهی اوقات دیدن تفاوت های نحوه زندگی مردم از روی زمین سخت است. یکی از زیبایی های قدرت پرواز این است که می توان همه چیز را از منظر جدیدی دید.

با نگاه کردن به پایین از ارتفاع چندصدمتری، صحنه هایی باورنکردنی از نابرابری ظاهر می شود. برخی از جوامع در ذهن با تفکیک طراحی شده اند، در حالیکه بقیه کم و بیش به صورت ارگانیک رشد می کنند. این نتیجه سیاست های آپارتاید است که تبعیض نژادی به صورت قانونی اجرا می شود. درحالیکه این سیاست ها ۲۲ سال پیش کنار گذاشته شدند اما در واقعیت هنوز هم این موانع و نابرابری ها وجود دارند.

 

مرز های جالب,مرز بین فقیر و غنی,مرز بین خیابان های فقیر نشین و پولدارها مرز های جالب,مرز بین فقیر و غنی,مرز بین خیابان های فقیر نشین و پولدارها مرز های جالب,مرز بین فقیر و غنی,مرز بین خیابان های فقیر نشین و پولدارها مرز های جالب,مرز بین فقیر و غنی,مرز بین خیابان های فقیر نشین و پولدارها مرز های جالب,مرز بین فقیر و غنی,مرز بین خیابان های فقیر نشین و پولدارها مرز های جالب,مرز بین فقیر و غنی,مرز بین خیابان های فقیر نشین و پولدارها مرز های جالب,مرز بین فقیر و غنی,مرز بین خیابان های فقیر نشین و پولدارها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: