نقاشی های جالب روی پر پرندگان (تصاویر)

هنرمند Rebecca Jewell دست به خلق آثاری زیبا و با قدمتی تاریخی زده است. او بر روی پر های پرندگان نقاشی های زیبایی می کشد. این هنر در گذشته که ازپر برای نوشتن استفاده می شد رایج بوده و این هنرمند بار دیگر برای تبلیغ محافظت از پرندگان در حال انقراض از این هنر زیبا استفاده کرده است.

http://topnop.ir/uploads/201403/tpn8977/large/BSLtSQC6Ld.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8977/large/no1SEV7R2Z.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8977/large/8sF3SUXETD.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8977/large/q2asfJarou.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8977/large/wmYPuHEf6Y.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8977/large/kcTjuVNRHN.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8977/large/NEYZuVYBFG.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8977/large/fEUrkRTGOb.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8977/large/DF34x8sTq3.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8977/large/pYn34piIK3.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8977/large/6FftUKDvdB.jpghttp://topnop.ir/uploads/201403/tpn8977/large/vdR67f03jF.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: