عکس های جالب اوباما و تصاویر لو رفته از باراک اوباما

عکس های جالب اوباما و تصاویر لو رفته از باراک اوباما را در مجله مراحم مشاهده کنید.

عکس های جالب اوباما

رییس جمهور امریکا تصاویر جدیدی را منتشر کرده است که جالب و دیدنی است.

سایت رسمی کاخ سفید ،عکس های جدیدی از رییس جمهور
امریکا ، باراک اوباما منتشر کرده در وی را در حال انجام و حرکات مختلف نشان می دهد و بسیار جالب می باشد.

عکس مخصوص کاخ سفید “پت سوزا” نام دارد و در همه جا و
همیشه همراه رییس جمهور امریکا قرار دارد تا لحظه های ناب و تصاویر جالب را ثبت و به یادم ماندنی کند.

وی یک سال تمام را با دوربینش به همراه اوباما بوده و لحظه های
حساس و جالب را به تصویر کشیده و تمام این یک سال را تصویر گوناگونی از اوباما منتشر کرده است.

در تصاویر زیر عکس های باراک اوباما رییس جمهور امریکا را مشاهده
می کنید در حالات و سفرهای وی در سال ۲۰۱۳ می باشد.

عکس های جالب اوباما

عکس های جالب اوباما و تصاویر لو رفته از باراک اوباما

عکس های جالب اوباما و تصاویر لو رفته از باراک اوباماعکس های جالب اوباما و تصاویر لو رفته از باراک اوباماعکس های جالب اوباما و تصاویر لو رفته از باراک اوباماعکس های جالب اوباما و تصاویر لو رفته از باراک اوباماعکس های جالب اوباما و تصاویر لو رفته از باراک اوباماعکس های جالب اوباما و تصاویر لو رفته از باراک اوباماعکس های جالب اوباما و تصاویر لو رفته از باراک اوباماعکس های جالب اوباما و تصاویر لو رفته از باراک اوباماعکس های جالب اوباما و تصاویر لو رفته از باراک اوباما

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: