عکس‌های جالب و خاص از گرد و باد در آمریکا

مجله مراحم: بلیک کنپ، عکاس ۳۵ ساله آمریکایی در طی سال های گذشته تصاویری زیبا از وقوع طوفان و گردباد در نقاط مختلف آمریکا ثبت کرده است.

مجله مراحم

طوفان و گردباد در آمریکا‎

طوفان و گردباد در آمریکا‎

طوفان و گردباد در آمریکا‎

طوفان و گردباد در آمریکا‎

طوفان و گردباد در آمریکا‎

طوفان و گردباد در آمریکا‎

طوفان و گردباد در آمریکا‎

طوفان و گردباد در آمریکا‎

طوفان و گردباد در آمریکا‎

طوفان و گردباد در آمریکا‎

طوفان و گردباد در آمریکا‎

طوفان و گردباد در آمریکا‎

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: